Diagnostiek

Binnen onze groepspraktijk kunnen kinderen en jongeren (vanaf 6 jaar) terecht voor een psychodiagnostisch onderzoek.

Eerst wordt er een intakegesprek voorzien met de ouders. Hierin trachten we een overzichtelijk beeld te schetsen van de aanwezige klachten, de mogelijke probleemsamenhang maar ook de sterktes van uw zoon/ dochter. Op basis hiervan bepalen we welke verdere onderzoeken nodig worden geacht. We hebben hierbij twee doelen: de aanwezige problemen verklaren én een zicht krijgen op de behandelingsnoden.

Alvorens we een diagnostisch proces doorlopen, vinden we het belangrijk om een vertrouwensband met uw zoon/ dochter op te bouwen. Dit betekent dat we in de eerste sessie(s) voornamelijk aandacht zullen besteden aan kennismaking, observatie en het opbouwen van een band. Daarna kunnen we pas overgaan tot de testafnames. Welk diagnostisch testmateriaal (testing, vragenlijsten of observaties) zal worden afgenomen wordt steeds individueel en op maat bekeken.

U kan bij ons terecht voor de volgende onderzoeken:

– intelligentieonderzoek
– belevingsonderzoek
– aandachtsonderzoek
– autismeonderzoek
– …

Het aantal sessies, of ook wel de testbatterij genoemd, is sterk afhankelijk van de vraag, de aanwezige problematiek, en het benodigde testmateriaal. Eén testsessie duurt maximum 1,5u.

Wanneer de onderzoeken zijn afgerond, wordt u op basis van het verslag doorverwezen naar kinderpsychiater Dr. Oosterlinck te Opwijk. Wij hebben met Dr. Oosterlinck een samenwerking hieromtrent, maar het staat u uiteraard ook vrij om een andere kinderpsychiater aan te stellen. Op die manier kan er een eventuele diagnose gesteld worden.

Scroll naar boven