Team

In De Stap kom je terecht bij een multidisciplinair team. Afhankelijk van uw specifieke hulpvraag wordt u door 1 van ons verder opgevolgd. Aan de hand van regelmatige intervisiemomenten kunnen we handig gebruik maken van elkaars expertise en ervaring.


Tinneke Tops

Tinneke De Stap

Ik zou mezelf omschrijven als vrolijk, enthousiast en sociaal voelend. Ik ben getrouwd en mama van 3 schatten van kinderen.
Ik doe mijn job met hart en ziel. Samen op weg gaan met mensen en antwoorden zoeken op hun vragen vind ik enorm verrijkend. Al sinds mijn 15de heb ik een bijzondere interesse voor het autistische denken. Het is boeiend om deze manier van denken te proberen doorgronden en deze ook te verduidelijken aan mensen met autisme of hun omgeving.

Mijn professionele achtergrond
In 2000 studeerde ik af als orthopedagoge aan de VUB. Sinds 2010 beëindigde ik mijn opleiding als integratief psychotherapeut. Vanaf 2002 heb ik allerhande jobs uitgeoefend waardoor ik op verschillende vlakken ervaring heb opgedaan. Ik werkte als assistent aan de VUB waar ik vooral bezig was rond depressie, ADHD en autisme. Later ging ik aan de slag als thuisbegeleidster autisme. Na drie jaar onregelmatige uren maakte ik de stap naar het onderwijs en ging aan de slag als GON coördinator autisme in Kasterlinden. Zes jaar later besliste ik in een tijdelijk project te stappen als extra begeleider autisme. Ondertussen werk ik mijn derde jaar als GON begeleider van studenten met ASS.
Sinds 2000 werk in een praktijk met kinderen, jongeren en volwassenen met problemen. Mijn specialiteit is natuurlijk autisme gezien dit de rode draad is doorheen mijn carrière. Verder begeleid ik ook personen (van jong tot oud) met depressie, ADHD en angsten. Ook opvoedingsproblemen aanpakken samen met de ouders behoort tot mijn takenpakket. Ik ben naast therapeut ook coördinator van De Stap.


Joke Huybrechts

Joke De Stap

Sinds 2009 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog aan de universiteit van Gent. Daarna heb ik nog de ‘bachelor-na-bachelor: Autisme vanuit orthopedagogisch perspectief’ en het postgraduaat ‘Diagnostiek bij kinderen en jongeren’ behaald. Ik ben enorm geboeid door het autisme en wil elke persoon met autisme (en zijn context) graag zo goed mogelijk begrijpen en ondersteunen.

Binnen deze groepspraktijk werk ik als coach voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen met autisme en/of hun context en bied ik opvoedingsondersteuning. Ik vind het hierbij belangrijk om te luisteren naar de persoon voor mij en samen te werken aan een traject dat past bij deze unieke persoon, vertrekkend vanuit de krachten en ondersteuningsvragen. Verbinding, vertrouwen, authenticiteit en gelijkwaardigheid zijn daarbij kernwaarden die ik nastreef. In mijn vrije tijd dans en loop ik graag, ben ik bezig met mijn kids of kan je me lezend in een hoekje terugvinden.


Hannah De Ridder

Hannah De Stap

Sinds 2013 werk ik met heel veel plezier en passie in de groepspraktijk De Stap. Tijdens mijn master Psychologie aan de VUB heb ik mijn stage gedaan in het Koninklijk Instituut Woluwe waar ik werkte met kinderen met autisme. Dankzij deze stage heb ik ontdekt dat autisme mij enorm boeit en ik ben dan ook heel blij dat ik terecht ben gekomen bij het team van de Stap!

In de praktijk werk ik vooral met jongeren, volwassenen en koppels. We bekijken samen hoe we een antwoord kunnen bieden op de verschillende hulpvragen. Elke therapie is uniek en vergt een unieke aanpak, ik probeer hier telkens de juiste ondersteuning te geven!


Katleen Podoor

Katleen De Stap

Mensen boeien mij! Het duurde even vooraleer ik had begrepen dat ik mijn talent om mensen te begeleiden ook professioneel kan inzetten. Op latere leeftijd vond ik hierbij de intrinsieke motivatie om opnieuw te gaan studeren. Ik startte in 2013 de bacheloropleiding Gezinswetenschappen. Meteen na die studie vatte ik in 2016 de opleiding van Integratieve en Humanistische psychotherapie aan. Het studeren hield mij even in de ban, want gaandeweg mijn therapeutenopleiding begreep ik ook van mezelf dat ik mijn kennis en ervaringen bijzonder graag deel met jongeren. Ik startte tevens met een leerkrachtenopleiding. Eind juni 2020 liep mijn studieparcours ten einde en behaalde ik mijn diploma’s van psychotherapeut en leerkracht.
Leren omgaan met gevoelens en emoties is helemaal mijn ding geworden. Ik zet tijdens een begeleiding mijn (spreekwoordelijke) tweede bril op om voorbij het gedrag te kijken, en goed te luisteren, op zoek naar de signalen die mensen mij proberen te geven. Samen ‘verbinding’ vinden is zeer essentieel in de therapie. ‘Verbinding’ is trouwens mijn ‘magical word’ in iedere soort (werk)relatie.

Mijn uitstraling van vertrouwen, loyaliteit en tegelijk ook kwetsbaarheid leert aanvaarden en werkt drempelverlagend. Vanuit mijn integratieve en humanistische opleiding en mensvisie kan ik een situatie vanuit verschillende gezichtspunten bekijken en methodieken laten aansluiten bij de persoon. ‘Zie de mens, niet het gedrag’ is een waardevolle slogan in mijn werk en mijn persoonlijke leven. Ik geloof in de kansen van kinderen, jongeren en volwassenen en tracht de empowerende energie (opnieuw) te installeren in het natuurlijke groeiproces.
De belangrijkste denkkaders en methodieken waarin ik psychotherapeutische hulp verleen zijn: de gehechtheid van Bowbly, de ontwikkelingstaken van Erikson, de ZelfDeterminatieTheorie, ACT, Geweldloze communicatie, Voice Dialogue, Duplo-methodiek, waarin ik continue bij de cliënt balanceer door te Steunen – Stimuleren – Sturen.
De coördinator van De Stap, Tinneke Tops, inspireert mij met haar bijzondere blik op mensen met ASS. Het intrigeert mij omdat de gevoelens, emoties en motivatie bij mensen met ASS niet minder zijn, echter vaak beter verstopt aan de binnenkant, en soms moeilijker te zien aan de buitenkant. Ik help graag mensen om de binnen- en buitenkant beter te leren ontdekken, zowel bij kinderen, jongeren als volwassenen, zodat het welbevinden door en rondom de persoon groeit.


Anneleen De Ridder

Anneleen De Stap

Ik ben een groepsmens en vind het fijn om vanuit een onderzoekende houding met mensen te praten en meer over hun te leren en te ontdekken.

Als 18 jarige studeerde ik communicatie. Na enkele jaren in de evenementensector startte ik in 2008 in het hoger onderwijs en werkte ik 12 jaar lang met studenten die in het buitenland willen studeren of stage lopen én internationale studenten die in Brussel en Gent hun weg zoeken. 

Als jonge mama van 2 kroop ik in 2012 zelf terug achter de schoolboeken en voltooide ik de bachelor opleiding Pedagogie van het Jonge Kind. De ontwikkeling van kinderen en het gezinsleven vind ik bijzonder boeiend en ik kon me via deze studie ook theoretisch verdiepen in die thema’s. Ik deed tijdens deze opleiding een jaar stage in het kinderziekenhuis van UZ Brussel waar ik werkte met kinderen en hun gezin op kinderoncologie. 

Binnen de groepspraktijk werk ik vooral als pedagogisch coach en opvoedingsondersteuner met kinderen, jongeren en gezinnen. Voor lagere schoolkinderen begon ik recent samen met collega Joke Huybrechts groepsateliers voor kinderen in samenwerking met De Potaerdehoeve op de grens tussen Merchtem en Mollem. 

Ondertussen werkte ik van september 2018 tot juni 2020 vanuit BuO Kasterlinden als ondersteuner van kinderen en leerkrachten met bijzondere onderwijsbehoeften in het regulier onderwijs.

Sinds december 2020 werk ik als coördinator in een fijn team van pedagogische medewerkers en leerkrachten in De Appeltuin, de leer en recreatieruimte van het kinderziekenhuis Kidz Health Castle in UZ Brussel.

Omdat ik ervan overtuigd ben dat je altijd nog kan bijleren vind ik het belangrijk ook zelf regelmatig bijscholingen te volgen om zo bepaalde onderwerpen waar ik binnen de praktijk mee geconfronteerd word verder te verkennen. Ik volgde zo reeds tal van bijscholingen rond zelfvertrouwen, faalangst, emotieregulatie bij kinderen en jongeren…

Ik volg momenteel ook een postgraduaat in de integratieve kindertherapie.


Lotte Van Wambeke

Lotte De Stap

Als iemand me toen ik klein was vroeg wat ik later wilde worden, dan hoefde ik niet na te denken. Ik zou mensen helpen. Niet zoals een dokter door ‘aan mensen hun lichaam te komen’, maar wel door met mensen te praten. Een 15tal jaar later begon ik dan ook (naar mijn gevoel als vanzelfsprekend) aan psychologiestudies. Na het behalen van een diploma Licentiaat in de psychologie (°2008) werkte ik een kleine twee jaar als leefgroep begeleider en zorgcoördinator met kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar en hun omgeving (OOOC – Bijzondere Jeugdzorg). Sinds midden 2010 ben ik thuisbegeleidster bij Het Raster, waar cliënten met ASS me nog elke dag uitdagen en inspireren.

Een mensenleven is bewegen. We gaan uitdagingen aan, trotseren moeilijke momenten en zetten zowel stappen vooruit als achteruit. Iedereen die vast zit, over zichzelf wil nadenken, voor verandering wil gaan maar niet weet hoe, conflicten beu is… is welkom. Een toverstok of kant en klare oplossing heb ik (jammer genoeg) niet. Maar samen nadenken, zoeken, uitproberen en vooral in beweging brengen, dat is waar ik dagelijks met volle goesting mee bezig ben.


Nelia Loockx

Nelia De Stap

Ik zie mezelf als een rustig en empatisch persoon. Mijn jaren aan de hogeschool waren een interessante ervaring. Ik ben in veel disciplines geïnteresseerd, waardoor ik de diploma’s: sociaal werk, orthopedagogie, biologie en leerkracht zedenleer heb behaald.
Doorheen de jaren dat ik werkte, koos ik voornamelijk om met kinderen en adolescenten met ASS  te werken. Dit boeide me enorm door hun unieke en zelfs verhelderende blik op de wereld. Bij mijn eerste jobervaring koos ik daardoor ook gericht om les te geven aan kinderen met ASS in het buitengewoon onderwijs.
Nu als zedenleerjuf blijft de kijk op de wereld centraal staan vanuit het humanisme, waarbij iedereen uniek is en het recht heeft tot volledige zelfontwikkeling en ontplooiing. Tijdens de begeleiding vind ik het belangrijk om een wederzijdse connectie te helpen, samen sterk te staan waarbij de cliënt kan groeien en volledig tot zijn recht te komen. Daarnaast is werken rond angsten, relaties en planning mijn dada! 


Eva Robberechts

Meer info volgt


Rani Heynderickx

Meer info volgt

Schuiven naar boven